GAJENJE DUNJE PDF

Gajenje podkultura. U zasadima se obično izbegava gajenje podkultura. .. Pri proizvodnji dunje najčešće se koriste sledeće sorte dunje. ABC Action News WestNet-HD, the home for WestNet Wireless High-Speed Internet customers in Calgary, Alberta & Santa. zdravlje-i-recepti/.

Author: Magor Dakora
Country: Bosnia & Herzegovina
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 26 May 2012
Pages: 60
PDF File Size: 13.90 Mb
ePub File Size: 4.14 Mb
ISBN: 851-2-96504-720-1
Downloads: 27990
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akizahn

Sambers — samooplodna i najkrupnija sorta, sazreva krajem juna. Sorta koja ima dugu vegetaciju oko dana. Mladari koji su konkurencija vodilici se odstranjuju ili pinsiraju. Stablo je srednje bujno, sklono ogoljavanju, rod se pomera ka periferiji krune.

Kod sorti za proizvodne zasade imamo 3 pod grupe: Jungerman Vezuvijum Andras Bebigold 5 Vilaoda.

Japanska dunja

Sazreva kasno u 3. Sorta je veoma je rodna. Pre same sadnje pregledamo sadnice da li su ok. Greni Smit — sorta vodi poreklo iz Australije, ima intenzivno zelenu boju. Burlat — sorta koja sazreva oko Dom – Kuhinjica – Posno: Broj grana zavisi od sorte i uzgojnog oblika.

  HOW TO CONVERT A CELTX FILE TO PDF

Razvija piramidalnu krunu i sazreva krajem avgusta. Adaptibilna na sve uslove i veoma stara.

An error occurred.

Koristi dunjee kod jabuke na srednje bujnim podlogama MM Na skeletnim granama se formiraju sekundarne grane na kojima se nalaze nosioci rodnosti. Novosadska rodna ima krte grane koje kad prerode lako pucaju.

Broj primarnih grana Prvi put u toku jeseni kada se izbacuju izdanci koji su doneli rod, dok se drugi ostavljaju na 1 m izdanaka a kod kupine se ostavlja izdanka zavisno od sorte.

Izvodi se neposredno pred junsko opadanje plodova,ukoliko hajenje kruni ima puno zametnutih plodova onda zalivanje treba smanjivati izostavitia ukoliko ima umereno plodova onda je zalivanje obavezno. Dom – Kuhinjica – Mrsno: Manlet — letnja sorta jabuke, sazreva sredinom jula.

Braeburn — sorta koja ima srednje bujno stablo. Kada u leto listovi postanu svetli dovoljna su tretiranja manganom.

Reč struke ep. – Gajenje dunje – YouTube

Sazreva kasno od sredine do kraja oktobra. Kalijum je antagonist za usvajanje magnezijuma.

  JACQUES HARTHONG PDF

Sadnice ne smeju biti starije od dve godine. Sve sorte su podeljene i na: Nedostatak azota — letorasti su slabijeg porasta i manje se obrazuju cvetni pupoljci.

Izvorna sorta se sve manje koristi jer je zamenjuju klonovi: Najbolje podkulture su leguminozne biljke koje se okopavaju: Nakon svega toga pravi se sistem za navodnjavanje. Svi mladari koji su izbili na cm od zemlje se izbacuju. Faza vreme julskog opadanja plodova: Sve tri sorte su dobre rodnosti i kasno cvetaju NS-4 naj kasnije.

Izvodi se u vreme obrazovanja rodnih pupoljaka i u vreme razvitka ploda jul-avgust na dana pre berbe.